Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Balder Forsikring AS samler inn og bruker dine personopplysninger.
Ta gjerne kontant med oss dersom du har noen spørsmål til vår personvernerklæring.


ANSVAR FOR PERSONOPPLYSNINGENE


Balder Forsikring AS AS Org. nr. 912 886 492, Karl Johans gate 16, 0154 Oslo er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.


BEHANDLING AV DINE OPPLYSNINGER


Personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse er personopplysninger som Balder Forsikring AS vil behandle.
Med behandling menes enhver handling som innebærer aktivitet med dine personopplysninger. Dette kan innebære, men ikke begrenses til f.eks. registrering, lagring, sletting, organisering og overføring.


HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN OG HVA GJØR VI MED DEN?


For å kunne oppfylle vårt formål vil Balder Forsikring AS enten gjennom telefonsamtale med deg, e-post eller via vår hjemmeside få tilgang på opplysninger som: Navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-post, kreditt- og finansiell informasjon, familiesituasjon, ansettelsesforhold, boliginformasjon, fakturainformasjon og kontoinformasjon.
De opplysningene Balder Forsikring AS innhenter om deg vil i all hovedsak bli innhentet direkte fra deg i forbindelse med din kontakt med oss. Det gjelder også kontakt gjennom vår webside. Informasjon om data som hentes gjennom informasjonskapsler/cookies finner du lenger ned på siden.

I tillegg vil vi innhente informasjon fra tredjeparter. Disse tredjepartene vil eksempelvis kunne være følgende: Offentlig tilgjengelige kilder/registre, firmaregistre, sosiale medier og kredittopplysningsbyråer.

Opplysningene som Balder Forsikring AS samler inn, er avgjørende for at våre bankpartnere skal kunne tilby deg et eventuelt lån eller en refinansiering. Ved å oppgi denne informasjonen vil dette være synlig for våre bankpartnere. En liste over hvem våre bankpartnere er finner du på vår nettside under «våre samarbeidspartnere».

Det er også ønskelig å kunne sende deg informasjon som inneholder markedsføring, nye tilbud og fremtidige tjenester, gjennom elektronisk kommunikasjon for å øke kundetilfredshet og sikre at du som kunde får den beste kvaliteten på våre tjenester. Dette er kun dersom du gir eksplisitt samtykke til disse formålene.


HVEM DELER VI INFORMASJONEN DIN MED?


Balder Forsikring AS samarbeider med underleverandører for å få et helhetlig bilde av din situasjon som f.eks kredittopplysningsforetak. Balder Forsikring AS forbeholder seg derfor retten til å foreta en kredittsjekk som avdekker historisk inntekt og eventuelle betalingsanmerkninger før din søknad blir sendt til våre bankpartnere.
I noen tilfeller må vi dele dine personopplysninger med såkalte databehandlere for oss. Leverandørene vi bruker som databehandlere kan bare behandle informasjonen på våre vegne og i samsvar med våre instruksjoner. All behandling utføres i henhold til formålene vi har angitt for behandlingen.

Alle databehandlere vi engasjerer er kontrollert, slik at de oppfyller kravene til sikkerhet for behandling av personopplysninger. Det foreligger underskrevet databehandleravtale mellom Balder Forsikring AS og alle leverandører og partnere som behandler opplysninger på våre eller våre kunders vegne.


BEHANDLINGSANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGER


Vi deler også dine personopplysninger med selskaper, som selv er behandlingsansvarlige for personopplysningene. Å være behandlingsansvarlig betyr at de er de som velger hvordan opplysningene skal behandles. I noen tilfeller kan vi bli pålagt å utlevere personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning.
Når dine personopplysninger deles med et firma eller en offentlig myndighet som er behandlingsansvarlig, er det deres personvernerklæring som gjelder – i tillegg til databehandleravtalen mellom Balder Forsikring AS og behandlingsansvarlige.
Vi deler ikke informasjon med foretak som ikke overholder gjeldende lovgivning for beskyttelse av personopplysninger.


LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE


Personopplysninger skal i henhold til personopplysningsloven slettes når oppbevaring ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen.

Vi gjennomfører regelmessige kontroller av den informasjonen vi lagrer og behandler. Når vi ikke har rett til å lagre eller behandle informasjonen, vil den bli slettet.


SAMTYKKE TIL BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE


I telefonsamtale med Balder Forsikring AS og deres medarbeidere gir du et muntlig samtykke til at vi behandler personopplysningene dine som blir formidlet via denne samtalen. Dersom du sender en henvendelse til oss via vår nettside www.Balderforsikring.no eller e-post post@Balderforsikring.no gir du ditt samtykke i forbindelse med dette.


TILGANG, RETTING OG SLETTING AV DATA


Tilgang

Du har alltid rett til å vite om vi behandler personopplysninger knyttet til deg, og i slike tilfeller få tilgang til dine personopplysninger. Du har rett til å få en kopi av personopplysningene som behandles. Informasjonen finnes i et utdrag, som også omfatter formål, kategorier av personopplysninger, mottakerkategorier, lagringsperioder, dine rettigheter, opplysninger om hvor dataene ble samlet inn fra og eventuelle automatiserte beslutninger.

For din sikkerhet kan vi trenge ytterligere informasjon fra deg for å sikre at det er deg som ber om tilgang til dataene og slik at vi kan gi deg opplysningene på en trygg måte.


Retting

Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger med hensyn til formålet med behandlingen.


Sletting

Du har i følgende tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger:

• Dataene er ikke lenger nødvendige for de formålene de er samlet inn for, eller på andre måter blitt behandlet.
• Hvis du opphever et gitt samtykke, og det er ikke noe annet juridisk grunnlag for behandlingen
• Hvis du motsetter deg behandling av dine personopplysninger som vi utfører med berettiget interesse som rettslig grunnlag. Det forutsetter at den berettigete interessen for behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til personvernet.
• Hvis dine personopplysninger er behandlet på ulovlig måte
• Hvis personopplysningene skal slettes for å overholde en rettslig forpliktelse som vi er underlagt.

Det er ikke sikkert at vi kan imøtekomme forespørselen din om å slette dine personopplysninger. For eksempel, hvis opplysningene er nødvendige for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, for å utføre en oppgave av offentlig interesse, eller hvis opplysningene er nødvendig for å bestemme, håndheve eller forsvare juridiske krav.


Begrensning

Du har krav på at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i følgende tilfeller:

• Hvis du er uenig i at de personopplysningene vi behandler om deg er korrekte, skal behandlingen begrenses mens vi kontrollerer om opplysningene er korrekte.
• Hvis behandling av personopplysninger er ulovlig, og du motsetter deg sletting av personopplysningene og i stedet ber om at behandlingen blir begrenset.
• Hvis vi ikke lenger trenger dine personopplysninger til formålet med behandlingen, men du trenger dem til å avgjøre, kreve eller forsvare juridiske krav.
• Hvis du har motsatt deg behandlingen av dine personopplysninger som vi behandler med berettiget interesse som et juridisk grunnlag, har du rett til begrenset behandling mens vi kontrollerer om vår berettigete interesse veier tyngre enn personvernet.

Hvis behandlingen av dine personopplysninger er begrenset, kan vi utover det å lagre dine personopplysninger bare behandle dem med:

• Ditt samtykke
• For å avgjøre eller forsvare juridiske krav
• For å beskytte en annen fysisk eller juridisk person
• Eller av hensyn til viktig offentlig interesse


Dataportabilitet

Du har rett til å få de personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, alminnelig benyttet og maskinlesbart format. Du har også rett til å overføre denne informasjonen til en annen behandlingsansvarlig og, hvis det er teknisk mulig, å få overført direkte fra oss til en annen behandlingsansvarlig. Dette under forutsetning av at behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke eller for oppfyllelse av kontrakten som et juridisk grunnlag, og at behandlingen er automatisert.


Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger som er behandlet på grunnlag av allmenn interesse eller berettiget interesse, herunder profilering. Hvis du protesterer mot en slik behandling, vil vi ikke lenger kunne behandle opplysningene dine hvis vi ikke kan vise til tvingende berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis vi behandler dine personopplysninger med det formål å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


SPØRSMÅL UTOVER DETTE?


Hvis du lurer på noe angående vår håndtering av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss. Du kan da skrive til oss eller kontakte Datatilsynet for spørsmål om personopplysninger. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du er misfornøyd. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om hvordan du kan klage til Datatilsynet på tilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Balder Forsikring AS Org. nr. 912 886 492, Karl Johans gate 16, 0154 Oslo

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler

Balder Forsikring AS benytter «informasjonskapsler» eller «cookies» på denne nettsiden.

Cookies er små tekstfiler som lagres på brukerens enhet og som samler inn informasjon om den enkelte bruker. Hvilken informasjon som samles inn, er avhengig av formålet med cookien, som for eksempel kan være brukertilpasning eller statistikk.

«Funksjonelle cookies» er cookies som er nødvendige for å kunne bruke de primære funksjonene til nettstedet. Disse er nødvendige for driften av nettstedet, og benyttes alltid.

Du kan administrere nettsiders bruk av cookies, inkludert funksjonelle cookies, ved å følge instruksjonene på denne siden: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

Vær oppmerksom på at ved å skru av alle cookies, vil enkelte funksjoner på nettsiden ikke fungere optimalt.


Oversikt over informasjonskapsler

LOGO
Balder Forsikring AS
Org. nr: 912886492
fas fa-home
Gullhaug Torg 1,
0484 Oslo
fas fa-phone-alt
+47 96 50 97 30
far fa-envelope
kundeservice@balderforsikring.no